Opravy čelných skiel

AKO NA TO:
OPRAVY ČELNÝCH SKIEL


Oprava čelných skiel dokáže v mnohých prípadoch nahradiť ich výmenu. Ak sa malé poškodenia neopravia, môže dôjsť k vážnejšiemu popraskaniu, po ktorom by už sklo nebolo možné opraviť. Preto je potrebné konať rýchlo.

Tento návod Vám poskytne viac informácií o:

Kvalite opráv

Bezpečnosti – typoch poškodenia

Predpisoch pre opravy

 

OPRAVY ČELNÝCH SKIEL: Ďalšie informácie

Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o téme opravy čelných skiel.

V závislosti od veľkosti a umiestnení, môže poškodenie skla odvádzať pozornosť alebo dokonca spôsobiť zníženie viditeľnosti. Ak sa malé poškodenie neopraví, môže sa zväčšiť a stať sa neopraviteľným. Pri kombinácii pôsobenia tepla, vlhkosti, námrazy, špiny a vibrácií sa z neho môžu tvoriť vedľajšie praskliny. To môže oslabiť stabilitu čelného skla a ovplyvniť správnu funkčnosť airbagu. Preto je nevyhnutná rýchla oprava poškodenia, pretože akákoľvek nečistota alebo vlhkosť, ktorá prenikne do praskliny, môže sťažiť dosiahnutie vizuálne prijateľnej opravy.

Správne nástroje, skúsenosti, praktické zručnosti a dostatok času (neponáhľajte sa!) sú pre dosiahnutie úspešnej a vysoko kvalitnej opravy čelných skiel kľúčové.

V závislosti od geometrii, veľkosti a umiestnení praskliny sa čelné sklo môže dať opraviť. V opačnom prípade môže byť potrebné celé čelné sklo vymeniť. Poškodenia môžu byť klasifikované ako:

Poškodenia s jednoduchou opravou:

Opravy čelných skiel vozidiel - Jednoduchá oprava prasklín a poškodení.

a) Volské oko
b) Trieštivé odštiepenie
c) Kombinované odštiepenie

Poškodenia s náročnou opravou:

Opravy čelných skiel vozidiel - Náročná oprava prasklín a poškodení.

d) Hviezdička
e) Polmesiac
f) Včelie krídlo

Odštiepenia a praskliny naprieč čelným sklom sa môžu opraviť, v závislosti na od ich umiestnenia.

•  Oprava nie je povolená, ak je poškodenie priamo pred šoférom – v oblasti známej ako "A zóna"

•  Opraviť sa môžu iba praskliny do veľkosti 10 mm. Toto je iba o niečo menej ako veľkosť mince jedného centu.

• Opravy pri vzdialenosti menej ako 10 cm od okraja čelného skla sa neodporúčajú.

Opravy čelných skiel vozidiel - Právne predpisy o veľkosti a umiestnení poškodenia v osobnom automobile.

 

 

"A zóna" v osobných automobiloch:
Pre osobné automobily a iné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

Opravy čelných skiel vozidiel - Právne predpisy o veľkosti a umiestnení poškodenia v nákladných vozidlách.

"A zóna" v nákladných automobiloch:
C-stred, bod, v ktorom je sedadlo šoféra v strede rozsahu pozdĺžneho nastavenia.