PRIAME ZASKLIEVANIE

Priame zasklievanie

AKO NA TO: PRIAME ZASKLIEVANIE


Čelné sklo je pre celkovú konštrukciu karosérie auta veľmi dôležitým komponentom. Zlepšuje konštrukčnú tuhosť vozidla a zaisťuje lepšiu ochranu cestujúcich. Lepidlo je jediným prostriedkom, ktorý drží čelné sklo na karosérii automobilu.

Ďalšie informácie o bezpečnosti, metódach priameho zasklievania a štandardoch testovania sú dostupné nižšie:

 

Crash testy a požiadavky na produkty

Odľahčenie konštrukcie a torzná tuhosť

Multifunkčné zasklievanie 

Konštrukčné funkcie

Priame zasklievanie: Ďalšie informácie

Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o téme priameho zasklievania.

Lepidlá Henkel na priame zasklievanie ponúkajú vysoké bezpečnostné štandardy vďaka mnohým rokom aktívneho výskumu a skúsenostiam výrobcov originálnych dielov (OEM).

 • Všetky prvotriedne produkty na priame zasklievanie rady TEROSON sú preverené realistickými crash testami a certifikované skúšobným orgánom TÜV Rheinland
 • Spoločnosť TÜV Rheinland neustále monitoruje aj výrobný proces a kvalitu

Čelné sklá absorbujú časť energie spôsobenej nárazom a udržiavajú airbag cestujúcich na správnom mieste. Na zaistenie bezpečnosti cestujúcich v súlade s časom bezpečného odjazdu vozidla musia lepidlá preukázať schopnosť pevného zaistenia čelného skla na svojom mieste v prípade nehody.
Čas bezpečného odjazdu závisí na vytvrdnutí a vnútornej pevnosti lepidla na priame zasklievanie.

Proces vytvrdzovania

Jednozložkový produkt

Dvojzložkový produkt

3-4 mm vytvrdnutie počas prvých 24 hodín pri 23 °C s 50 % relatívnou vlhkosťou.

 

Jednozložkové polyuretánové lepidlo na priame zasklievanie vytvrdzuje pri izbovej teplote a vlhkosti prostredia.
Vytvorenie nelepivej povrchovej vrstvy: 3-4 mm počas prvých 24 hodín pri 23 °C s 50 % relatívnou vlhkosťou.

Vytvrdzovanie: Chemická reakcia medzi zložkami A a B. Dvojzložkové PU produkty od spoločnosti Henkel plne vytvrdzujú do dvoch hodín

Vytvrdnutie prostredníctvom chemickej reakcie zložiek A a B.
Dvojzložkové PU lepidlo od spoločnosti Henkel je plne vytvrdnuté do dvoch hodín.

Vylepšená norma bezpečnostného testu je približne štyrikrát prísnejšia.

Všetky produkty na priame zasklievanie od spoločnosti Henkel sú testované v súlade s jednou z nasledujúcich dvoch noriem.

Testovacie normy pre časy bezpečného odjazdu pre lepidlá na priame zasklievanie:
Norma FMVSS 0 = 50 km/h a 100 % čelný náraz alebo európsky štandard = 64 km/h a 40 % presah.

Americká norma (FMVSS 208/212)
(50 km/h, 100 % čelná zrážka).

Vylepšený štandard pre crash testy
(64 km/h, 40 % presah) = 40 % šírky najširšej časti auta (bez bočných zrkadiel).

Súčasti karosérie nesúce zaťaženie (časti vyznačené na oranžovo) sú špeciálne podporné nosné stĺpiky s vysokou pevnosťou a tuhosťou. Návrhy odľahčenej karosérie automobilu používajú tenšie oceľové panely na zníženie hmotnosti vozidla.

Zaistenie celkovej torznej tuhosti karosérie znamená kladenie väčších požiadaviek na čelné sklá. Čelné sklá preto pomáhajú zaistiť pevnosť karosérie vozidla.

Lepidlá na priame zasklievanie môžu zvýšiť konštrukčnú pevnosť o 40 %

Čelné sklo vozidla v kombinácii so silným lepidlom na priame zasklievanie (s vysokým modulom) prispievajú veľkým dielom k celkovej torznej tuhosti karosérie automobilov.

Vysoký modul pružnosti v šmyku lepidla (>2,5 MPa) zvyšuje torznú tuhosť karosérie automobilov.

Vysoký modul lepidiel na priame zasklievanie sa veľmi odporúča aj kvôli predchádzaniu korózii. Použitie produktov s nízkym modulom spôsobuje vysoké zaťaženie v lepených spojoch a môže dokonca zapríčiniť zlyhanie zváraných častí. Korózia na karosérii môže nastať veľmi skoro a môže ostať dlho nespozorovaná. Každá korózia znižuje stabilitu karosérie.

Definícia modulu pružnosti v šmyku:

Meranie vnútornej pevnosti lepidla (merané v MPa) vo vzťahu k predĺženiu 10 % (G10) alebo 20 % (G20).

Produkty na priame zasklievanie od spoločnosti Henkel uvedené s HM (vysokým modulom) majú modul pevnosti v šmyku viac ako 2,5 MPa, čo je hodnota, ktorú požaduje väčšina výrobcov automobilov.

Na zaistenie správneho fungovania integrovanej antény auta a vykurovacieho systému sa pre lepidlá na priame zasklievanie odporúča nízka vodivosť.

Lepidlá na priame zasklievanie s nízkou vodivosťou odporúča väčšina výrobcov automobilov. To označuje skratka HMLC (vysoký modul, nízka vodivosť).

Ochrana proti galvanickej korózii a kontaktnej korózii na hliníkových karosériách vozidiel.

Kontakt vyhrievania zadného skla je upevnený elektricky vodivým lepidlom, ktoré umožňuje priechod prúdu. To môže ovplyvniť priľnutie laku na povrch a vlhkosť sa potom dostane medzi lak a povrch, čo spôsobí koróziu.

Žiadny vplyv na kvalitu príjmu signálu rádia, TV, mobilných telefónov, internetu, navigačných systémov atď.

Definícia:

Elektrická vodivosť / odolnosť

 • Meranie schopnosti materiálu prenášať elektrický prúd.
 • Čím je nižšia vodivosť, tým je vyšší izolačný odpor.
 • Merané v Siemens/cm (napr. 10-10)

 

Elektrický odpor

 • Meranie schopnosti materiálu odolávať toku elektrického prúdu cez seba.
 • Čím je vyšší odpor, tým je lepší izolačný výkon.
 • Merané v Ohmoch x cm (napr. 1010) 

Vývoj metód inštalácie sklenených súčastí, ako sú čelné sklá, zadné sklá a bočné okná.

Systém montáže do gumy
Čelné sklá montované a utesnené gumeným tesniacim profilom, napr. na nákladných autách, autobusoch, bagroch a pod.

Systém s butylovou páskou
Butylová lepiaca páska sa používa na pripevnenie čelného skla na prírubu karosérie.

S pomocou moderných lepidiel ponúka spoločnosť Henkel svojim zákazníkom vylepšené riešenia na priame zasklievanie, ktoré poskytujú mnohé výhody oproti starým aplikačným metódam.

Čelné sklá lepené polyuretánom
PUR lepidlá sa používajú na lepenie čelných skiel na príruby a dosahujú 100 % utesnenie.

 • Maximálna bezpečnosť cestujúcich vďaka správnemu nasadeniu airbagov
 • Značne zvýšená torzná tuhosť
 • Vylepšená aerodynamika vďaka hladkému prechodu medzi sklom a karosériou