Zaisťovanie závitov

AKO NA TO:
ZAISŤOVANIE ZÁVITOV

 

Každý deň používame výrobky, ktoré obsahujú mnohé závitové spoje. Skrutkové spoje patria medzi najčastejšie používanú formu oddeliteľného, ale pevného zaisťovania dvoch častí.
Hoci sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach, všetky závitové skrutky majú rovnaký účel: zaistiť odolnosť zostavy.

Tento návod Vám poskytne viac informácií o:

Metódach zaisťovania závitov 

Dôvodoch zlyhania

Metódach vytvrdzovania anaeróbnych produktov

ZAISŤOVANIE ZÁVITOV: Ďalšie informácie

Zistite všetko, čo potrebujete vedieť o téme zaisťovania závitov.

Utiahnutie (nezaistená skrutka a matica)

  • Skrutka sa naťahuje ako pružina
  • Dosiahnutá požadovaná zverná sila
Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Lepidlá Henkel - Ako skrutka a matica fungujú.

Udržanie zvernej sily:
Zverná sila nezaistenej skrutky a matice sa udržiava iba trením na hlave skrutky alebo v závitoch. 
Na prevenciu uvoľňovania v prípade napr. vibrácií je potrebný dodatočný zaisťovací prostriedok.

Skúška priečnymi rázmi ukazuje účinnosť rôznych metód na zaisťovanie závitov.

Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Priečny šokový test ukazuje účinnosť metód na zaisťovanie závitov.

Uvoľnenie  

Zmena napätia na skrutke zapríčiňuje uvoľňovanie, čo vedie k zníženiu zvernej sily. 

Tento efekt je zapríčinený:

  • Sadaním – vyhladenie drsnosti povrchu zapríčinené tlakom
  • Tečením – pružnosť materiálu spôsobená časom, keď zaťaženia presahujú kompresnú silu materiálu, napr. pri upínaní tesnenia

Ak pružná kapacita zostavy nie je adekvátna, napr. ak sú skrutky príliš tuhé, alebo majú nesprávnu veľkosť, strata predpätia na skrutke sa nemôže vykompenzovať.

Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Lepidlá Henkel - Uvoľňovanie ako príčina zlyhania.

Samouvoľnenie 

Je spôsobené dynamickým zaťažením, vibráciami alebo zmenami teploty. Vzájomné pohyby zvyšujú riziko samouvoľňovania. 

Zmeny zaťaženia vedú ku krátkodobej strate trenia tam, kde sa skrutka uvoľňuje z matice. Tieto pohyby nakoniec vedú k uvoľňovaniu závitovej zostavy. Samouvoľňovaniu sa môže predchádzať iba s použitím vhodných metód na zaisťovanie závitov.

Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Lepidlá Henkel - Samouvoľňovanie ako príčina zlyhania.

Rôzna tepelná rozťažnosť 

Rôzne materiály majú rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti. To môže vyústiť do straty predpätia na skrutke a zníženia zvernej sily.

Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Lepidlá Henkel - Rôzna tepelná rozťažnosť ako dôvod zlyhania.

Korózia 

Vniknutie vody môže spôsobiť v závitoch koróziu. Tá môže mať za následok stratu napätia na skrutke a značne sťažuje demontáž.

Zaisťovanie závitov skrutiek a armatúr - Lepidlá Henkel - Korózia ako príčina zlyhania.